>

Za posledních patnáct let jsme ze Země vymazali čtvrtinu divoce žijících včel

BUENOS AIRES (Famous) – Divoce žijící včely, mezi něž počítáme také čmeláky, jsou významnými opylovači, a tedy i zásadními články ekosystému. Jenže člověk svou činností mění přírodu tak značně, že se jeho působení mnohé druhy nedokážou přizpůsobit. Za posledních třicet let člověk svou činností ohromně pozměnil přírodu, tak intenzivně provozuje zemědělství s velmi toxickými pesticidy a tak zásadně přispěl k prudké změně klimatu, že už teď máme na celém světě ve srovnání se stavem před rokem 1990 o pětadvacet procent méně divoce žijících včel.

Celý článek je dostupný pouze předplatitelům našich služeb.

Žádost o týdenní přístup zdarma

Zaregistrujte se a my Vám pošleme přístupy k našim exkluzivním článkům na týden zdarma!

Černě ohraničená políčka jsou povinná.